Echte Helden – Elbert Smelt & Matthijn Buwalda live-video

FavoriteLoadingVoeg aan Favorieten toe.

Echte Helden – Elbert Smelt & Matthijn Buwalda live-video
Van het Televisieprogamma De verandereing van de EO (Evangelische Omroep)
alle rechten zijn daarom ook verleend aan de EO, Matthijn Buwalda en Elbert Smelt.

Lyrics:

Dit isvoor mensen, wiens leven zo anders liep, dan ze hadden gedacht. Dit is voor mensen die bij elkaar blijven die staan, voor elkaar in Gods kracht. Voor mensen die verder gaan. Dwars door een storm van het leven.

Echte helden laten niet los, ze houden zich vast aan elkaar. Ze geven niet op. Maar ze staan, als bomen aan het water.
Echte helden vertrouwen op God ze kijken vooruit naar een hoopvolle toekomst met hem.

Als de hoop die je hebt, die je draagt door het leven in een zucht weer verdwijnt. De toekomst onzeker je plannen in duigen het liefst ga je terug in de tijd, Dan is dit speciaal voor jou. God legt zijn hand op jou leven.

Echte helden laten niet los, ze houden zich vast aan elkaar. Ze geven niet op. Maar ze staan, als bomen aan het water.
Echte helden vertrouwen op God ze kijken vooruit naar een hoopvolle toekomst, want God heeft gedachten van vrede en geeft ze aan helden als jij hier beneden, Hij geeft je een hoop die doet leven. Een toekomstvoor helden die staat zijn gebleven, een toekomst voor helden die staat in zijn leven.

Heee-ooh-ooh-oooh als bomen aan het water echte helden vertrouwen op God ze kijken vooruit naar een hoopvolle toekomst met Hem, naar een hoopvolle toekomst met Hem, naar een hoopvolle toekomst met…. hem

English lyrics:

This is for people whose life was so different, than they had imagined. This is for people who stay together who stand to each other in God’s power. For people who move on. Across a storm of life.

Real heroes never let go, they holding on to each other. They will not give up. But they are, like trees on the water. True heroes trust in God they look forward to a bright future with him.

If the hope that you have, you wear through life in a sigh disappears. The future is uncertain your plans in tatters prefer to go back in time, then this is especially for you. God puts his hand on your life.

Real heroes never let go, they holding on to each other. They will not give up. But they are, like trees on the water. True heroes trust in God they look forward to a bright future, because God has thoughts of peace and gives them to heroes like you down here, He will give you a hope springs eternal. A future for heroes that state have remained a future heroes who stands in his life.

Heee-ooh-ooh-ooh as trees on the water real heroes trust in God they look forward to a bright future with him, to a hopeful future with him, to a hopeful future with …. him

Facebook Reacties