Trans World Radio

DRUK OP ► OM DE LIVE RADIO-STREAM TE STARTEN.

Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.

De Stichting Trans World Radio voor Nederland (transworldradio.nl) & België (twr.be) is een onafhankelijke christelijke organisatie en partner van de internationale organisatie Trans World Radio (twr.org). De stichting is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr. 41188526 te Amersfoort.

TWR Nederland & België is lid van Missie Nederland. De stichting is een CBF-Erkend Goed Doel en staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Beleidsplan 2017

Onderaan deze pagina kunt u ons beleidsplan voor 2017 downloaden. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het beleidsplan, dan kunt u contact met ons opnemen. We beantwoorden graag uw vragen.

Trans World Radio kiest in strategisch plan voor kern van missie

In zijn eerste strategische plan kijkt Trans World Radio (TWR) vijf jaar vooruit, met bijzondere aandacht voor gesloten landen en volken. De media-organisatie presenteert het strategische plan samen met het jaarverslag over 2016.

Focus

Op vijf terreinen maakt TWR strategische keuzes. Zo zet TWR in toenemende mate andere middelen in dan radio, zoals internet en audiospelers. Deze nieuwe positie zal helder gecommuniceerd worden. Ook brengt TWR het aantal landen dat vanuit Nederland steun krijgt, terug van ruim 40 tot 25 om nog krachtiger te kunnen opereren in die landen waar de nood het hoogst is, zoals Noord-Korea en Iran. Daarnaast is de optimale vindbaarheid van de uitzendingen een speerpunt, en streeft TWR naar meer samenwerking met de kerken.

Groei op lange termijn

Vanuit financieel oogpunt heeft TWR het vertrouwen om door te groeien. De totale inkomsten voor het werk van TWR bedroegen in 2016 € 2.431.109. Dit is 7 % lager dan in het topjaar 2015, met het 50-jarig jubileum. Gezien over meerdere jaren ziet TWR haar inkomsten stijgen.

Terugblik op 2016

In 2016 heeft TWR haar activiteiten uitgebreid. Een belangrijke stap was het huren van een eigen pand in Vlaanderen, dat begin 2017 in gebruik is genomen. Inmiddels zendt TWR in het overwegend seculiere België 24/7 christelijke internetradio uit. Tegelijkertijd bood TWR financiële steun in de rest van de wereld, zodat nieuwe talen en programma’s werden toegevoegd. Zo is in het verscheurde Kashmir nu de hoop van het Evangelie te horen, in een radioprogramma gemaakt door lokale christenen en betaald door Nederlandse donateurs.

Website: https://transworldradio.nl/

Facebook Reacties